Leif Alsheimer har utvecklat konceptet CORE CURRICULUM (bildningsworkshop) inom affärsrättsliga programmet vid internationella handelshögskolan i Jönköping. För de olika årskullarna gäller olika temata som skall läsas. Dessa såväl som litteraturen inom dem växlar över tiden. Kursen har ingen speciell anknytning till juridikstudier, utan syftar dels till att skapa en hyggligt bildad medborgare som kan tänka själv, dels till att väcka ett intresse för läsning av skönlitteratur och ett intresse för att självständigt söka kunskap (ej information!) i olika former.

CORE CURRICULUM (BILDNINGSWORKSHOP)

Mål

Bildning är nödvändig för att förstå mer om världen, människor, kulturer, statsskick, såsom demokrati, med mera. Bildning motverkar rotlöshet, ökar människors trygghet, gör världen mer begriplig och hanterbar samt bidrar till fler och meningsfulla upplevelser. 

Syftet med workshopen är

o att motverka den bristande balans mellan bildning och instrumentell kunskap av övergående natur som är så påtaglig i dagens samhälle,

o  att ge studenterna insikt om betydelsen av att läsa kvalitetslitteratur för den personliga utvecklingen och mognaden samt

o  att lära studenterna att tänka och ge dem tankeredskap för att göra det möjligt för dem att reagera på och hantera de samhällsförändringar som ständigt äger rum i stället för att vara osjälvständiga och helt utlämnade till de processer som sker.

 Innehåll

Workshopen omfattar en för varje termin fastställd litteraturlista innehållande ett urval debatt-, fack- och skönlitteratur. Debatt- och facklitteraturen omfattar till största delen humaniora och samhällsvetenskap. Böckerna utväljs på grund av sina kvaliteter.  

 Kursuppläggning

Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier och seminarier.

Examination

Examination sker i enlighet med examinators beslut.

litteraturlista (år 2000)

Tema historia, ekonomisk historia & filosofi 

Castells, Manuel, The Network Society 1-3; Blackwell 1996-98 

Davies, Norman, Europe. A History; Oxford University Press 1996  

Diamond, Jared, Vete, vapen och virus; Norstedts 1999 

Hylland Eriksen, Thomas, Historia, myt och identitet; Bonnier Alba 1996

Lal, Deepak, Unintended Consequences; MIT Press 1998 

Nordin, Svante, Filosofins historia; Studentlitteratur 1995 

North, Douglass C., & Thomas, Robert Paul, The Rise of the Western World, Cambridge University Press 1973  

Parker, Noel, Revolutions and History; Polity 1999 

Tawney, Richard H., Religion and the Rise of Capitalism; Penguin Books 1990 

von Wright, Georg Henrik, Myten om framsteget; Bonniers 1993 

Ödman, Per-Johan, Kontrasternas spel I - II; Norstedts 1995 

Tema rätt och samhälle 

Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism; Harcourt Brace & Company 1975 

Citron, Britt-Marie, Sölve & Co; Norstedts 1999 

Falcone, Giovanni, & Padovanni, Marcelle, Cosa Nostra; Forum 1993                  

Gellner, Ernest, Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals; Hamish Hamilton,1994.   

Höffe, Otfried, Political Justice; Polity 1995 

Lasch, Christopher, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy;  

W. W. Norton & Company 1995 

Lundquist, Lennart, Demokratins väktare. Ämbetsmannen och vårt offentliga etos;  

Studentlitteratur 1998  

North, Douglass C., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance;  

Cambridge University Press 1990 

Petersson, Olof, Rättsstaten. Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik; Publica 1996 

Petersson, Olof, Statsbyggnad. Den offentliga maktens organisation; SNS förlag 1998   

Putnam, Robert D., Making Democracy Work; Princeton University Press 1993 

Rose-Ackerman, Susan, Corruption and Government; Cambridge University Press, 1999 

Strömberg, Tore, Rättsfilosofins historia i huvuddrag; Studentlitteratur 1989 

SOU 1998:124 Demokrati på europeisk nivå? 

SOU 1999:58 Löser juridiken demokratins problem? 

Tema makt, maktmissbruk, frihet , solidaritet & civilkurage

Boureqat, Ali, In the Moroccan King´s Secret Gardens; Morris Publishing 1998 

Böll, Heinrich, Katharina Blums förlorade heder; 1974 

Fallaci, Oriana, En man; Alba, 1981 

Golding, William, Lord of the Flies; Demco Media, 1959 

Havel, Vaclav, En dåre i Prag; Symposion, 1989 

Hayek, Friedric, Frihetens grundvalar; Ratio, 1983 

Järv, Harry, Prometheus´ eld. Försvar mot maktmisbruk från mytisk tid till 1900-talet; 

Atlantis, 1998 

Johnson, Eyvind, "Krilontrilogin", Bonniers 1943-1945

Kundera, Milan, The Book of Laughter and Forgetting; HarperPerennial, 1996 

Lagerkvist, Pär, Dvärgen; Bonniers, 1951 

Machiavelli, Niccolò, Fursten; Natur & Kultur, 1987 

Orwell, George, 1984; div. förlag  

Popper, Karl, The Open Society and its Enemies; Routledge, 1995 

Safranski, Rüdiger, Det onda eller frihetens drama, Natur & Kultur, 1999 

Steinbeck, John, The Grapes of Wrath; Knopf, 1993 

Vassilikos, Vassilis, Z; Aldus/Bonniers, 1968/1970 

Tema Centraleuropa 

Gerner, Kristian, Centraleuropas historia; Natur & Kultur, 1997 

Glenny, Misha, The Rebirth of History. Eastern Europe in the Age of Democracy; 

Penguin Books, 1993 

Hjort, Daniel, Caféliv; En bok för alla, 1996 

Janik, Allan, & Toulmin, Stephen, Wittgensteins Wien; Doxa, 1987 

Kafka, Franz, Processen; W & W, 1980 

Koestler, Arthur, Natt klockan tolv på dagen; Tidens förlag, 1984 

Konrad, György, Förloraren; Alba, 1980 

Magris, Claudio, Donau; Forum, 1991 

Milosz, Czeslaw, Själar i fångenskap; Natur & Kultur, 1956     

Morton, Frederic, I elfte timmen. Wien 1913-14; Alba, 1992 

Musil, Robert, Mannen utan egenskaper; Bonniers, 1998 

Roth, Joseph, Radetzkymarschen; Fischer & Co, 1996 

Tsernjanski, Milos, Vandringar; Norstedts, 1994 

Tema Ryssland, Sovjetunionen och kommunismen 

Bodin, Per-Arne, Ryssland och Europa. En kulturhistorisk studie; Natur & Kultur, 1993 

Bulgakow, Michail, Mästaren och Margarita; Norstedts, 1998 

Conquest, Robert, Den stora terrorn. Stalins skräckvälde under 30-talet; Prisma 1973 

Courtois, Stéphane, et al, Kommunismens svarta bok; Bokförlaget DN, 1999 

Dostojevskij, Fjodor, Brott och straff; W & W, 1997 

Furuhagen, Birgitta (red.), Ryssland - ett annat Europa. Historia och samhälle under 1000 år; Utbildningsradion/SNS-förlag, 1995  

Gogol, Nikolaj, Döda själar; Niloe, 1984 

Gontjarov, Ivan, Oblomov; Natur & Kultur, 1958 

Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen; Natur & Kultur, 1999 

Pipes, Richard, Den ryska revolutionen; Natur & Kultur, 1997 

Skott, Staffan, Slutet på den sovjetiska parentesen; Tiden, 1995 

Smith, Hedrick, Ryssarna; Bonniers, 1977 

Solsjenitsyn, Alexander, En dag i Ivan Denisovitjs liv; W & W pocket, 1987 

Solsjenitsyn, Alexander, Gulagarkipelagen; W & W, 1974 

Zinovjev, Alexander, Homo sovieticus; Coeckelberghs, 1984 

Tema Tyskland 

Broch, Hermann, Sömngångare 1-3; Alba, 1982 

Böll, Heinrich, Grupporträtt med dam; Bonniers 1973 

Böll, Heinrich, Skyddande belägring; Bonniers, 1980 

Döblin, Alfred, Berlin Alexanderplatz; Walter Ekstrands Bokförlag, 1978

Elias, Norbert, Tyskarna & civilisationens bräcklighet; Atlantis 1996 

Garton Ash, Timothy, Personakten; Norstedts, 1998 

Grass, Günther, Blecktrumman; Bonniers, 1999 

Hesse, Hermann, Glaspärlespelet; olika upplagor 

Karlsson, Ingmar, Landet i mitten; Timbro 1991 

Krockow, Christian von, Ett tyskt århundrade 1890 - 1990; Tiden 1991 

Mann, Thomas, Bergtagen; Forum, 1959 

Schneider, Peter, Efter muren; Norstedts 1992 

Walser, Martin, Äktenskap i Phillippsburg; 1957 

Tema Tredje riket 

Arendt, Hannah, Den banala ondskan; Daidalos, 1997 

Broch, Hermann, Vergilii död; Atlantis 1986 

Browning, Christopher R., Helt vanliga män; Norstedts 1998 

Friedländer, Saul, Förföljelsens år 1933-39; Natur & Kultur, 1999 

Gay, Peter, My German Question. Growing Up in Nazi Berlin; Yale University Press, 1998 

Herf, Jeffrey, Reactionary Modernism: Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich; Cambridge University Press, 1984 

Lagerkvist, Pär, Bödeln; Atlantis, (1933) 1998 

Mann, Klaus, Mefisto; Berghs, 1981 

Milgram, Stanley, Obedience to Authority; Pinter & Martin, London (1974) 1997 

Olsson, Vibeke, Molnfri bombnatt; Bonniers, 1995 

Schlink, Bernhard, Högläsaren; Bonniers, 1997  

Sereny, Gitta, Vid avgrunden. Från barmhärtighetsmord till folkförintelse; Ordfront 2000 

Shirer, William L., Det tredje rikets uppgång och fall; Forum, 1977 

Tisma, Aleksandar, Kapo; Norstedt, 1995 

Todorov, Tzevatan, Facing the Extreme; Weidenfeld & Nicolson, 1999 

Tusa, Ann & John, Nürnbergprocessen; Legenda, 1987 

Tema etnicitet, främlingskap, rasism, nationalism m.m. 

Andric´, Ivo, The Bridge over the Drina; The Harvill Press, 1995 

Drakulic, Slavenka, Som om jag inte vore där; Norstedts 1999 

Donojlic´, Milovan, Brev från en serbisk by; Symposion, 1998 

Enzenberger, Hans Magnus, Inbördes krig; Bonnier storpocket, 1993 

Floyd, Camilla, Respekt; Bokförlaget DN, 1998 

Gardell, Mattias, Rasrisk; Federativs förlag, 1998 

Gellner, Ernest, Nationalism; Weidenfeld & Nicolson, 1997 

Glenny, Misha, The Fall of Yugoslavia. The Third Balkan War; Penguin Books, 1996 

Ignatieff, Michael, Krigarens heder. Etniska krig och det moderna samvetet; Daidalos, 1999 

Schlesinger, Arthur M., The Disuniting of America; Norton, 1998 

Shachar, Nathan, Vilsenhetens förklädnader; Atlantis, 1996 

Sudetic, Chuck, Blood and Vengeance: One Family´s Story of the War in Bosnia; 

W W Norton, 1998 

Svensson, Per, Den leende mördaren; Bonnier Alba, 1994 

Tema uppväxt, relationer, ålderdom 

Bergman, Ingmar, Laterna Magica; Norstedts, 1987 

Burman, Carina, Min salig bror Jean Hendrich; Bonniers, 1993 

Camus, Albert, Den första människan; Bonniers, 1997 

Chang, Jung, Vilda svanar. Tre döttrar av Kina; Stenströms, 1994 

Delblanc, Sven, Livets ax; Bonniers, 1991 

Ehn, Billy, Frånvaron. En berättelse om övergivenhet; Carlssons, 1996 

Fallaci, Oriana, Brev till ett barn som aldrig föddes; Alba 1982 

Haase, Hella S., I den långa väntans skog; Tiden 1993  

Ishiguro, Kazuo, Återstoden av dagen; Viva, 1990 

Kjaerstad, Jan, Förföraren; Atlantis, 1997 

McCourt, Frank, Ängeln på sjunde trappsteget. En irländsk barndom; Bonnier Alba, 1997 

Lagerkvist, Pär, Gäst hos verkligheten; Albert Bonniers förlag, 1958 

Moberg, Vilhelm, Din stund på jorden; Albert Bonniers förlag, 1998 

Nicolson, Nigel, Porträtt av ett äktenskap; Bonniers, 1974 

Postman, Neil, Den förlorade barndomen; Prisma, 1984 

Ramel, Stig, Gustaf Mauritz Armfelt; Atlantis, 1997 

Rui, Li, Släktgården; Atlantis 1999 

Sereny, Gitta, Ohörda rop; Ordfront, 1999 

Wästberg, Per, Ung mans dagbok; W & W 1996 

Wästberg, Per, En ung författares dagbok; W & W 1997 

Tema naturvetenskap 

Bergström, Ingmar, & Forsling, Wilhelm, I Demokritos fotspår; Natur & Kultur, 1992 

Blomberg, Clas, et al, Från Big Bang till livet på jorden; Prisma, 1997

Bohm, David, & Peat, F. David, Ordning & kreativitet; Korpen, 1990 

Coveney, Peter, & Highfield, Roger, Tid utan ände; ICA bokförlag, 1992

Hawking, Stephen, Kosmos en kort historik; Prisma, 1996 

Hoffman, Donald D., Visual Intelligence; Norton, 1998